A HEALTHY LIFE
THATʼS WHAT WE WORK FOR

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Agency MM Health bola založená v roku 2012 (SK 2014) ako poradenská a konzultačná spoločnosť pre oblasť zdravotníctva v Českej republike. Súčasťou našej činnosti je spracovávanie odborných posudkov a štúdií z oblasti farmácie a zdravotníctva. Spoločnosť Agency MM Health spolupracuje so spoločnosťami EB Pharma a Pharmaselect CZ.

V priebehu roku 2013 bola k činnostiam spoločnosti pripojená propagácia a zastúpenie zdravotníckych prostriedkov zahraničných spoločností v Českej republike. Do budúcna má naša spoločnosť v pláne rozšírenie portfólia a aktivít v tejto oblasti o ďalšie produkty na poli farmácie.

V roku 2016 sa spoločnosť stala členom Slovensko-rakúskej obchodnej komory.
Sme spoločnosť so širokou ponukou produktov v zdravotníctve. Naša sila je najmä vo výbere zamestnancov a dlhodobé skúsenosti vo farmaceutickom priemysle a v zdravotníctve.


Dôvera
Dôvera je dôležitý pracovný kapitál a nevyhnutný predpoklad pre úspešnú dlhodobú spoluprácu. Individuálna a osobná starostlivosť o klientov a kandidátov je pre nás každodennou radosťou a výzvou.


Hodnoty
Ťažiskom našej práce je zákazník, jeho potreba je náš cieľ. Spravodlivosť a vzájomný rešpekt je základom pre dlhodobý vzťah i základom vzájomného úspešného partnerstva.